BBZ-krediet

Als u voor uw onderneming geen krediet kan krijgen bij een bank of financieringsinstelling, is er nog de mogelijkheid dat bij de gemeente aan te vragen. Dit gaat via het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen, dat kortweg BBZ wordt genoemd. Dit besluit valt onder de verantwoordelijkheid van de uitvoerders van de Wet Werk en Bijstand. Bij veel gemeentes is het echter overgedragen aan een daarin gespecialiseerde organisatie die dat voor meerdere gemeentes dat uitvoert.

Het BBZ-krediet is een krachtig middel om een onderneming starten of te laten overleven. Bij bestaande schulden kan het krediet ook als saneringskrediet worden ingezet.

Startende ondernemers kunnen een krediet verstrekt krijgen tot ruim 30.000 euro en een aanvulling op het levensonderhoud gedurende de eerste 3 jaar.
Bij reeds gevestigde ondernemingen kan dit zelfs oplopen tot zo'n 170.000 euro.

Het krediet kan gebruikt worden voor alle ondernemingsvormen. Dus zowel voor de BV als de eenmanszaak. Let wel, dat bij een BV de directeur-eigenaar persoonlijk moet meetekenen.

Regelmatig gebruiken wij een BBZ-krediet om de onderneming te laten doorstarten. Er wordt dan met de bedrijfsadviseur van de gemeente gekeken naar de levensvatbaarheid van het bedrijf, de mate waarin het bedrijf een lening kan aflossen en over welke periode. Vervolgens wordt krediet gebruikt om de schulden af te kopen c.q. in te lossen. Voorwaarde van verstrekking van het krediet is dan dat alle crediteuren daarmee akkoord moeten gaan.

IOAZ

De Ioaz (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) is er voor mensen die een eigen bedrijf hebben of die zelfstandig een beroep uitoefenen en niet voldoende winst maken om rond te komen. De Ioaz is een aanvulling op het inkomen en dat van de eventuele levenspartner. Bent u ouder dan 55 jaar of u bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt dan kunt onder voorwaarden gebruik van deze regeling als aanvulling tot aan de bijstandsnorm.

Beide regelingen zijn wettelijke regelingen. Dit houdt in dat als u aan de voorwaarden voldoet, u het krediet niet geweigerd kan worden. Wordt u afgewezen door bijvoorbeeld door een negatief advies van de beoordelende adviseur, kan er bezwaar worden ingediend. De bezwaartermijn is 6 weken.

Wilt u meer informatie: Bel 072 5407919 voor een afspraak met één van onze adviseurs.