Akkoord in de WSNP of faillissement

Eenmaal in de WSNP staat het u vrij om alsnog tot een akkoord te komen met uw schuldeisers. U biedt dan een regeling aan om een bedrag in één keer te betalen. Dit bedrag moet dan minstens zo groot zijn als wat u normaal zou kunnen aflossen gedurende de periode van de WSNP die u nog moet volbrengen.

Een voorbeeld:
Lost u € 400,00 per maand af en moet nog 20 maanden, zult u dus minimaal 8.000,00 euro beschikbaar moeten stellen. Stel er zijn 20 schuldeisers met gezamenlijk € 100.000,00 aan vorderingen. Het is voor de rechtbank voldoende als aan dit akkoord meer dan de helft van de schuldeisers meewerken en deze tezamen ook meer dan de helft van de schuld vertegenwoordigen. In dit geval dus 11 schuldeisers die positief stemmen en samen minimaal € 50.000,01 van uw schulden vertegenwoordigen.

Het bedrag dat u aanbiedt mag niet uit eigen middelen komen, maar zal bijvoorbeeld door familie, vrienden, werkgever of bank gefinancierd moeten worden. De rechter zal dan het akkoord officieel bekrachtigen en u bent vrij van de WSNP. De schulden die onbetaald blijven, kunnen nu niet meer worden ingevorderd door de schuldeisers. Met andere woorden, er wordt u een schone lei verleend.

Het is zaak dat u met uw bewindvoerder kortsluit of hij/zij wil meewerken aan de totstandkoming van een akkoord. Mocht dit niet luken of moeizaam gaan, kunt u voor meer informatie over hulp bij een akkoord in WSNP bellen met 072 5407919.