Sociaal Verbonden Federatie

SVF staat voor Sociaal Verbonden Federatie en is een coŲperatie van schuldhulpspecialisten die verspreid over het land hun diensten verlenen en verschillende specialismen in huis hebben. Specialismen op het gebied van WSNP, Faillissementswet, belastingen, saneringen, bewindvoeringen, etc. Voor onze adviseurs geldt dat zij de kennis die normaal vanzelfsprekend beschikbaar is voor grote bedrijven, ook aan MKB en particulieren ten goede kan komen.
SVF heeft een afdeling voor particulieren (website) en voor ondernemers (website).

Branchevereniging

SVF is aangesloten bij de NVVK de branchevereniging voor schuldhulpverlening. Vereniging NVVK

Certificering

Het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft het initiatief genomen om tot een certificering te komen in de branche van schuldhulpverlening. Momenteel wordt hiervoor een norm ontwikkeld waar straks alle partijen zich aan dienen te houden. SVF neemt deel aan de commissie certificering die, onder leiding van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), zorg draagt voor de ontwikkeling van de normering. Dit project is gestart om malafide schuldhulpverleners uit de markt te weren.

Overheid

SVF richt zich op die mensen die door situatie of omstandigheden niet of niet snel genoeg geholpen kunnen worden door de overheid. Dit kan komen doordat men voor schuldhulp niet in aanmerking komt doordat men teveel verdient, een eigen woning heeft, een onderneming voert, kampen met dringende schulden bij deurwaarder of belasting of te lang moet wachten voordat men boven aan de wachtlijst komt.

Openheid

SVF streeft naar openheid en duidelijkheid. FinanciŽle stromen lopen daarom nooit via de adviseur c.q. consulent maar via aparte derdengeldenrekeningen. Verder kunt u altijd via Internet uw eigen elektronische dossier volgen met een overzicht van uw schuldpositie en financiŽle gegevens.