Schuldbemiddeling

Schuldbemiddeling of schuldsanering houdt in dat er uitstel van betaling verkregen wordt van de schuldeisers en er vervolgens regelingen worden getroffen. Het doel is tot een totaaloplossing te komen met alle crediteuren en daardoor tot een gecontroleerd financieel beleid. Hiertoe vindt er een inventarisatie plaats van de gehele schuldpositie en rechtspositie in verhouding tot de mogelijkheden om af te lossen. Vervolgens wordt er een overeenkomst gesloten met de schuldeisers waarin staat hoe (een gedeelte van) de schuld wordt voldaan.

Ondernemersrisico's

Aan ondernemen zijn risico's verbonden. Daardoor krijgt iedere ondernemer wel te maken met tegenvallers die in sommige gevallen het bedrijfsbestaan op het spel zetten. Deze tegenvallers leiden tot het niet meer in voldoende mate kunnen voldoen van de crediteuren en belasting. Dit leidt tot incassobureaus en deurwaarders en kan vervolgens uitmonden in beslagleggingen, openbare verkoop, ontruiming of zelfs faillissement.

Enkele voorbeelden zijn:

  • Teruglopende omzet door economische omstandigheden
  • Te snelle groei
  • Verkeerde financieringsstructuur
  • Aansprakelijkheid door mislukt project of opdracht
  • Verkeerde investeringen
  • Geen goede administratie, waardoor men zich rijker rekent dan men is

Oplossing

In de meeste situatie is er een mouw aan te passen. Het aanpassen van de kostenstructuur als het bedrijf moet krimpen. Andere vorm van financiering als debiteuren voorgefinancierd moeten worden. Het doorvoeren van een sanering als het bedrijf wel levensvatbaar is maar de schuldenlast in het verleden teveel opgelopen is. Het maken van een doorstart en natuurlijk alle mogelijk combinaties van deze mogelijkheden.

Toch kan de conclusie getrokken worden dat het bedrijf beŽindigd moet worden. Ook in dat geval kan er met de schuldeisers een oplossing gezocht worden in de vorm van een schuldsanering.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor hulp bij schulden? Bel meteen met 072 5407924 en vraag naar onze adviseurs.