Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Sinds 1 december 1998 bestaat de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen die over het algemeen de WSNP wordt genoemd. Deze wet maakt deel uit van de Faillissementswet en is bedoeld om te voorkomen dat mensen persoonlijk in een faillissement terechtkomen. De WSNP biedt de mogelijkheid om schulden die u niet meer kunt voldoen weg te saneren in een periode van meestal 3 jaar. Gedurende deze 3 jaar moet u zich wel tot het uiterste inspannen om zoveel mogelijk aan uw schulden af te lossen. Door de rechtbank wordt een bewindvoerder aangesteld die daar op toeziet. Ook mogen er gedurende deze periode geen nieuwe schulden ontstaan. Als u de periode in WSNP goed doorstaat, wordt zoals dat heet "een schone lei" verleend. U bent dan van uw schulden af. Als u zich niet aan de regels houdt, wordt u alsnog failliet verklaard.

Voorwaarden

Een ieder die te maken heeft met schulden die hij niet meer kan voldoen kan een verzoek tot WSNP aanvragen bij de rechtbank. U heeft daarvoor een verklaring nodig van de gemeente waar u bent ingeschreven.
U moet  wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U mag niet eerder in een faillissement of WSNP hebben gezeten
  • De schulden mogen niet "te kwader trouw" zijn ontstaan
  • U moet in staat zijn de WSNP te volbrengen
  • U moet geprobeerd hebben om met uw schuldeisers tot een minnelijke regeling te komen

Ook in de WSNP zijn er mogelijkheden om tot een akkoord te komen met uw schuldeisers.

In de WSNP krijgt u met de volgende zaken te maken.

  • De rechtbank wijst u een bewindvoerder toe
  • De bewindvoerder maakt een berekening van wat u moet aflossen
  • De bewindvoerder stelt een postblokkade in
  • Al uw vermogen valt onder verantwoordelijkheid van de bewindvoerder
  • kunnen al uw schuldeisers niet meer bij u incasseren

Als u in WSNP zit wordt het u niet toegestaan om uw onderneming voort te zetten. Aflossingen zullen dus uit een loondienstverband moeten komen. In sommige gevallen kan ondernemen onder bewindvoering een uitkomst bieden. Neem contact met ons op voor meer informatie hierover.